Mówca, prelegent powinien również umieć budować pozytywną atmosferę podczas prezentacji, aby słuchacze czuli się komfortowo i chętnie uczestniczyli w wydarzeniu. mówca Mówca, prelegent powinien również umieć dostosować swoje przemówienie do specyfiki danej grupy słuchaczy, takiej jak wiek, płeć czy poziom edukacji. Mówca musi być dobrze przygotowany do swojego wystąpienia, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym.