Ocena skuteczności implantacji w redukcji bólu kręgosłupa - trzewiczek - Ocena skuteczności implantacji w redukcji bólu kręgosłupa opiera się na badaniach klinicznych, które obejmują analizę wyników leczenia u grupy pacjentów.