Uprawnienia sep – jak je uzyskać

Uprawnienia sep – jak je uzyskać

Zawód elektryka wymaga od osoby, która ten zawód wykonuje spełnienia określonych wymagań kwalifikacyjnych, a także warunków, które określają odrębne przepisy. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, nazywane są po prostu uprawnieniami. Otrzymać je można po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu sep. Uprawnienia sep są najważniejszymi uprawnieniami w zawodzie elektryka. Otrzymać je może praktycznie każdy, kto tego chce, oczywiście spełniając kilka warunków i na koniec zdając egzamin.

Uprawnienia sep – niezbędna wiedza

Po ukończonym kursie następuje egzamin. To właśnie na nim kursant musi zaprezentować odpowiednią wiedzę. Każdy podchodzący do egzaminu powinien znać prawa elektroniki. Poza tym powinien wykazywać się wiedzą, która dotyczy wykonania, utrzymania oraz eksploatacji elektrycznej. Przed egzaminem powinno się wziąć udział w kursie sepowskim. Podczas tego kursu zapoznasz się między innymi z zasadami działania urządzeń, sieci i instalacji do 1 kV, a także z zasadami prawidłowego przyłączania urządzeń elektroenergetycznych, z metodami ochrony przeciwpożarowej, a także udzielania pierwszej pomocy w razie porażenia prądem.
Kurs sepowski trwa kilka godzin, a po jego ukończeniu można od razu przystępować do egzaminu.

Jak przebiega taki egzamin? Po ukończonym kursie należy wypełnić wniosek o przystąpienie do egzaminu, który pobrać można z oddziału SEP, w którym ma się odbyć egzamin. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne i zostaje elektrykiem z uprawnieniami sep.