implant intraspine - trzewiczek.pl - Implantacja intraspinalna może być również stosowana w leczeniu niektórych schorzeń neurologicznych, takich jak pourazowe uszkodzenia rdzenia kręgowego.